ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DISH ORDER

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DISH ORDER

 1. Všeobecné
  1. Prevádzkovateľom v zmysle zákonov o ochrane údajov je 3ME s.r.o., Zvolenská cesta 20/A, Banská Bystrica 97401, mmarsalek@yahoo.com (ďalej len „my“).
  2. Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese.
  3. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, ako zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje v súvislosti s online objednávkami nášho tovaru alebo služieb. Osobné údaje sú individuálne údaje o vašich osobných alebo majetkových pomeroch. Ďalšie podrobnosti o poskytovaní našich služieb nájdete v našich VOP. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, spracúvame výlučne v rámci platných zákonných predpisov.
 2. Spracovanie osobných údajov a ich sprostredkovanie tretím stranám
  1. Keď využívate naše služby, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:
   1. Uskutočnenie online objednávky u nás vyžaduje, aby ste nám poskytli svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu. Ak služba zahŕňa doručenie, vyžiadame si aj adresu na doručenie. Tieto údaje sú potrebné na správne spracovanie objednávky. Máte tiež možnosť založiť si svoj účet. S ním môžete ľahko a rýchlo zadávať ďalšie objednávky. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a je nevyhnutné na začatie a plnenie zmluvného vzťahu medzi vami a nami.
   2. Ak zadáte online objednávku prostredníctvom služby „Order with Google“, údaje uvedené v písmene a) získame od spoločnosti Hospitality Digital GmbH, MetroStraße 1, 40235 Düsseldorf, ktorá sprostredkúva uzatvorenie zmluvy s nami pod názvom „orderdirect“. Spracovanie osobných údajov sa tu vykonáva aj na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Google Ireland Inc., ako aj spoločnosťou Hospitality Digital GmbH, odkazujeme na zásady ochrany údajov týchto spoločností, ktoré sú k dispozícii na prečítanie pri zadávaní online objednávky prostredníctvom služby „Order with Google“.
   3. Na účely hodnotenia reštaurácií a nášho manažmentu kvality môžeme použiť vaše osobné údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky online, aby sme vám po jej realizácii zaslali textovú správu alebo e-mail so žiadosťou o spätnú väzbu ohľadom tejto objednávky. Cieľom je zlepšiť služby poskytované hosťom a posilniť povesť reštaurácie u ďalších hostí, preto sa táto spätná väzba môže zobraziť na webovej stránke reštaurácie, ako aj na iných, na to určených platformách. Sami sa môžete rozhodnúť, či spätnú väzbu poskytnete anonymne, alebo chcete uviesť svoje meno a priezvisko. Spracovanie týchto osobných údajov, ktoré nám poskytnete v rámci spätnej väzby, je založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.
   4. Niektoré osobné údaje sa pri použití online objednávkovej služby automaticky zhromažďujú prostredníctvom vášho koncového zariadenia (počítač, mobilný telefón, tablet atď.). Zaznamenáva sa IP adresa, ktorú vaše koncové zariadenie práve používa, dátum a čas, typ prehliadača a operačný systém vášho koncového zariadenia, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali. Toto zhromažďovanie údajov slúži na účely bezpečnosti údajov a optimalizácie našej ponuky a zlepšovania služieb. Údaje budú najneskôr po siedmich (7) dňoch anonymizované. Spracúvanie týchto osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Ochrana našej webovej stránky a optimalizácia našich služieb predstavujú náš oprávnený záujem.
   5. Ak nás kontaktujete (napr. zaslaním otázky prostredníctvom nami uvedených kontaktných údajov), budeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú potrebné na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti.
  2. Aby sme umožnili procesy spracovania údajov uvedených v týchto zásadách, napríklad na účely hostingu a údržbu našich služieb, využívame externých poskytovateľov služieb. Títo konajú len na základe našich pokynov a sú zmluvne zaviazaní dodržiavať zákonné ustanovenia o ochrane údajov v zmysle článku 28 GDPR.
 3. Súbory cookie
  1. Na zatraktívnenie našich služieb a umožnenie používania niektorých funkcií používame takzvané súbory cookie. Ide o krátke informácie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a priradia k vami používanému prehliadaču. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa po skončení relácie, teda po zatvorení prehliadača, opäť vymažú (tzv. relačné súbory cookie). Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo odmietnutí pre určité prípady alebo všeobecne. Ďalšie informácie nájdete vo funkcii nápovedy svojho internetového prehliadača. Ak súbory cookie neprijmete, môže to obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Prijatím nášho cookie banneru (vyskakovacieho okna s možnosťami nastavenia súborov cookie) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov pomocou súborov cookie. Spracúvanie týchto osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Používame tieto analytické súbory cookie:
   1. S vaším súhlasom používame službu Adobe Analytics poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika; ďalej len „Adobe“). Táto služba používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a ktoré umožňujú analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Informácie generované súborom cookie o používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na servery spoločnosti Adobe v Írsku, kde sa anonymizujú a v anonymizovanej podobe prenesú na servery v USA, kde sa ďalej spracúvajú a uchovávajú. Spoločnosť Adobe používa tieto údaje na vyhodnocovanie vášho používania našej webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Adobe, môžu byť tieto informácie prenesené tretím stranám. V žiadnom prípade však vaša IP adresa nebude spojená s inými údajmi, ktoré má Adobe k dispozícii.
   2. Okrem toho s vaším súhlasom používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics tiež používa súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, generované súbormi cookie, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google však ešte na území členského štátu Európskej únie alebo v inej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vašu IP adresu skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google používa tieto údaje na vyhodnocovanie vášho používania našej webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi, ktoré má Google k dispozícii.
  2. Na reklamné účely používame aj reklamné súbory cookie tretích strán. Tieto súbory cookie nám umožňujú prispôsobiť reklamu zobrazovanú vo vašom prehliadači vašim záujmom na základe vášho správania pri prehliadaní. Používame tieto reklamné súbory cookie:
   1. Používame službu Google AdWords v spojení so službou Google Conversion Tracking. Toto je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; ďalej len „Google“). Služba Google AdWords sa používa na zobrazovanie stránok spoločnosti DISH v reklamnom priestore Google. Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, Google Adwords nastaví vo vašom koncovom zariadení súbor cookie (ďalej len „konverzný súbor cookie“). Platnosť tohto súboru cookie vyprší po 30 dňoch. Nie je použitý na osobnú identifikáciu. Ak platnosť súboru cookie pri návšteve určitých stránok nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme zistiť, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie. Prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords preto nie je možné spätne sledovať súbory cookie. Informácie zhromaždené prostredníctvom konverzných súborov cookie slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať. Ak sa nechcete zúčastniť na procese sledovania, môžete odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný – napríklad nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické ukladanie súborov cookie. Súbory cookie môžete zakázať aj nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“.
   2. Na našej webovej stránke používame Facebook Pixel, nástroj prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak ste obyvateľom EÚ, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“) a určený na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku webovej stránky. Pomocou nástroja Facebook Pixel môže Facebook určiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám na Facebooku. Facebook Pixel teda používame na zobrazovanie našich reklám na Facebooku len tým používateľom, ktorí prejavili záujem o naše webové stránky. Inými slovami, Facebook Pixel používame na to, aby sme zabezpečili, že naše facebookové reklamy zodpovedajú potenciálnemu záujmu používateľov a nie sú obťažujúce. Facebook Pixel môžeme používať aj na to, aby sme sledovali účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu, a to tak, že zisťujeme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „konverzia“ alebo „interakcia používateľa“). V tomto prípade je spracúvanie právne založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Nástroj Facebook Pixel použije priamo spoločnosť Facebook vo chvíli, keď navštívite našu webovú stránku, a keď môže uložiť súbor cookie do vášho zariadenia. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo ho navštívite, zatiaľ čo ste prihlásení, zaznamená sa návšteva našej webovej stránky do vášho profilu. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné, takže nám neposkytujú žiadne informácie o identite používateľov. Facebook však ukladá a spracúva údaje tak, aby bolo možné ich prepojenie s príslušným profilom používateľa. To znamená, že zo spracovaných údajov možno vytvoriť profily používateľov. Spoločnosť Facebook spracúva údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Viac informácií o tom, ako funguje nástroj Facebook Pixel a ako sa zobrazujú reklamy na Facebooku, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Zo zhromažďovania a používania vašich údajov prostredníctvom nástroja Facebook Pixel na zobrazovanie reklám na Facebooku sa môžete odhlásiť. Ak chcete nastaviť, aké typy reklám uvidíte na Facebooku, môžete prejsť na stránku vytvorenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov týkajúcich sa nastavení reklám založených na používaní: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. možno ich použiť na všetkých zariadeniach, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia. Používanie súborov cookie na sledovanie a reklamné účely môžete tiež odmietnuť: prostredníctvom opt-out stránky iniciatívy Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org a tiež prostredníctvom americkej webovej stránky http://www.aboutads.info/choices alebo európskej webovej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať prostredníctvom tlačidla na našej webovej stránke.
  3. Prijali sme technické opatrenia na pseudonymizáciu údajov, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom analytických a/alebo reklamných súborov cookie. Po pseudonymizácii už nie je možné priamo priradiť údaje používateľovi, ktorý stránku otvoril.
  4. Kliknutím na „Súhlasím“ v našom „cookie banneri“ vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pomocou analytických a reklamných súborov cookie na vyššie uvedené účely. Spracovanie týchto osobných údajov sa potom uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 bod písm. a) GDPR.
 4. Poskytovanie osobných údajov a lehoty uchovávania
  1. Ak zákon nevyžaduje inak (napr. obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19), je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné. Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nebude to mať pre vás žiadne následky, okrem toho, že nebudete môcť uskutočniť online objednávku, pri ktorej sú tieto údaje potrebné na plnenie zmluvy.
  2. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej online objednávkovej služby, sa budú uchovávať len dovtedy, kým sa nesplní účel, na ktorý boli spracované. Ak si založíte účet, budú sa údaje uchovávať až do jeho vymazania.
  3. Odchýlky v lehotách uchovávania môžu vyplývať aj z oprávneného záujmu (napr. na zaistenie bezpečnosti údajov a zabránenie ich zneužitiu). Osobné údaje, ktoré sme povinní uchovávať na základe zákonných alebo zmluvných povinností uchovávania, sa budú uchovávať blokovaným spôsobom počas trvania danej povinnosti.
 5. Vaše práva
  1. Ako dotknutá osoba v zmysle GDPR máte za zákonných podmienok nárok na nasledujúce práva:
   1. Právo získať informácie o spracúvaní údajov, ako aj kópiu spracúvaných údajov (právo na informácie, článok 15 GDPR).
   2. Právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR).
   3. Právo požiadať o vymazanie osobných údajov (právo na výmaz, článok 17 GDPR).
   4. Právo požadovať obmedzenie spracovania údajov (označované aj ako blokovanie) (právo na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR).
   5. Právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, článok 20 GDPR).
   6. Právo na informácie o základných aspektoch spoločnej zodpovednosti, v ktorých sú stanovené úlohy a povinnosti každého prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ako aj mechanizmy a postupy na uplatňovanie práv dotknutých osôb (článok 26 ods. 2 GDPR).
   7. Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas s cieľom zastaviť spracovanie údajov na základe vášho súhlasu. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred odvolaním (právo na odvolanie, článok 7 GDPR).
   8. Právo namietať proti určitým operáciám spracovania údajov (článok 21 GDPR).
  2. Máte tiež právo. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov porušuje GDPR (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 77 GDPR).

Stav: január 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_sk